Hva er lov å gjøre på egen bil?

Veldig mange er usikre på hva man egentlig har lov til å gjøre selv på egen bil. Mange tror at bilen må på verksted dersom en feil må utbedres eller en del må byttes, og mange tror man ikke har lov til å røre bremser, forstilling etc. Sannheten er en helt annen. All vår erfaring viser at kundene våre gjør jobben minst like nøye som verkstedene. Kundene er svært opptatt av å gjøre ting riktig på sin egen bil, mens det derimot kan gå litt "fort i svingene" på merkeverksteder da de aller fleste mekanikere har bonusbasert lønn. Her har vi hentet noen punkter fra forskriftene (FOR-2009-05-13-589): Forskrift om krav til kontrollorgan for periodisk kontroll av kjøretøy og godkjenning av kjøretøyverksteder (§5 pkt.3g):

"g) Reparasjons- og vedlikeholdsarbeid som blir utført av eieren eller medlemmer av eierens husstand på kjøretøy som er registrert på eieren, eller har vært registrert i eierens navn på tidspunktet for eventuell avskilting. Unntaket gjelder også dersom den som utfører reparasjons- og vedlikeholdsarbeid har rådighet over kjøretøy på leasingkontrakt, dersom det er tillatt i kontrakten. Unntaket gjelder ikke når eieren reparerer kjøretøy som blir omsatt i næringsøyemed."

Det vil si: DU KAN GJØRE ALT PÅ DIN EGEN BIL!Bildeler.no Audi VW Skoda AL-KO Dolz KW NK Brakes Sachs Turtle QH Sønnak Müller Filter QSP FAI Castrol
Et selskap i Komplett Group:
Komplett.no MPX.no
TecDoc
Det er ikke tillatt å kopiere dataene, spesielt hele databasen. Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre og/eller bearbeide dataene eller hele databasen, og/eller la tredje part gjøre det, uten at TecDoc har gitt samtykke til det på forhånd. Dersom dette ikke overholdes, er det et brudd på opphavsretten og vil bli rettslig forfulgt.

Copyright 2018 © Bildeler.no. All rights reserved

Åpningstider:
Mandag – Fredag08:00 – 18:00
Lørdag10:00 – 14:00

Besøksadresse:
Gamle Drammensvei 91, 3420 LIERSKOGEN
Telefon 32 85 40 40
E-post post@bildeler.no