Bærekraft

Bærekraft for Norsk Bildelsenter AS (Bildeler.no) er å ta et medansvar for klima, miljø og menneskers sosiale forhold. I dette så fokuserer vi i vårt bærekrafts arbeid på utvalgte områder tilknyttet kjernevirksomheten med konkrete tiltak som bidrar til en mer bærekraftig utvikling – i samsvar med et utvalg av FNs Bærekraftmål.

Vi forholder oss til Åpenhetsloven av 1.7.22.; herunder gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og oppfølging av risiko med tanke på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi ønsker å være åpne og transparente om vårt arbeid med bærekraft. Dersom det er spørsmål eller kommentarer til dette, så kontakt oss gjerne på baerekraft@bildeler.no.

Image
Image

MILJØ og KLIMA

Bildeler.no fortar en GHG / CO2 utslippsanalyse hvert år. Over 93% av «våre» utslipp kan tillegges eksterne transportørers distribusjon av varer; inn til- og ut fra vårt lager. Vi har satt oss noen mål på dette området i tråd med FNs Bærekraftmål; 12 og 13:

 • 60% GHG Scope 1-3 reduksjon innen 2030, basert på 2021 analyse.
 • Netto 0-null Scope 1 og Scope 2 i løpet av 2023

Basert på målsettingene arbeider vi med konkrete tiltak:

 • Implementering av nye emballasjeløsninger i flere ledd i vår produksjon - for å redusere bruk av papp og papir
 • Avvikle dagens papirbaserte kundemagasiner, til fordel for digitale løsninger – for å redusere bruk av papir og plast
 • Vurdere kjøp av EU- og/eller FN klimakvoter for å sikre netto 0-null Scope 1 og Scope 2
Image

SOSIALE FORHOLD

Bildeler.no har et aktivt forhold til sosial bærekraft; i det daglige på arbeidsplassen, i lokalsamfunnet og ut i leverandørleddet. Vi har satt mål også på dette området i tråd med FNs Bærekraftmål; 3, 5, 8, 10 og 11:

 • Øke andelen medarbeidere av «underrepresenterte» grupper fra år til år.
 • Employer Net Promoter Score (eNPS) på minimum 50
 • Bidra med samfunnsansvarlige aktiviteter og støtte til lokalmiljøet

Basert på målsettingene så arbeider vi med følgende konkrete tiltak:

 • Bidra til medarbeideres fysiske og mentale helse gjennom deltakelse i bedriftens Helseforsikring samt oppfordring og tilgang til fysioterapi og trening i arbeidstiden.
 • Gjennom daglig ledelse og rekruttering; bidra til mangfold, inkludering og likestilling
 • Etterfølge Åpenhetsloven av 1.7.22.
  • Ansvarlighet i henhold til loven er forankret i Styret og Ledelse
  • Aktsomhetsvurdering av egen virksomhet og leverandører er foretatt for 2022
  • Spørreskjema er oversendt leverandører som anses for å være i risikogruppe
  • Eventuelle tiltak ut fra svar fra leverandør er vurdert
   • Ingen tiltak er per i dag iverksatt
 • Etablere, kommunisere og følge opp Bildeler.no Code of Conduct – vår standard for etisk forretningsdrift
 • Yte økonomisk støtte til Frisk Asker Hockeys BAMSEFOND, som bidrar til at barn og unge i Asker- og Lier regionen – som av ulike grunner faller utenfor – skal få mulighet til å delta i idrett og aktivitet.
bamsefondet bildeler

ØKONOMISK VEKST

Innenfor området økonomisk vekst så etterstreber Bildeler.no:

 • Å sørge for effektiv bruk av energi og andre innsatsfaktorer
 • Å inngå gode, bærekraftige leverandøravtaler
 • Å sikre en så kostnadseffektiv, miljømessig og optimal produksjon som mulig
 • Å sørge for mest mulig effektiv, miljøvennlig og billig transport/logistikk
 • Å kontinuerlig forbedre driften gjennom teknologiske løsninger
 • Å systematisk arbeide for et så godt arbeidsmiljø som mulig – en hovedforutsetning for verdiskapning

RAPPORTERING – ÅPENHETSLOVEN

I henhold til Åpenhetsloven §5, så har vi utarbeidet en redegjørelse for status for Bildeler.no sitt arbeid for aktsomhetsvurderinger / økt respekt for menneskerettigheter.

Rapporten finner du her: Åpenhetsloven rapport 2023