Hva er lov å gjøre på egen bil?

Veldig mange er usikre på hva man egentlig har lov til å gjøre selv på egen bil. Mange tror at bilen må på verksted dersom en feil må utbedres eller en del må byttes, og mange tror man ikke har lov til å røre bremser, forstilling etc. Du kan gjøre det aller meste selv på egen bil. All vår erfaring viser at kundene våre gjør jobben minst like nøye som verkstedene. Kundene er svært opptatt av å gjøre ting riktig på sin egen bil.

Her har vi hentet noen punkter fra forskriftene (FOR-2009-05-13-589): Forskrift om kjøretøyverksteder (§5 Unntak fra krav til godkjenning punkt g):

«g) reparasjons- og vedlikeholdsarbeid som blir utført av eieren eller medlemmer av eierens husstand på kjøretøy som er registrert på eieren, eller har vært registrert i eierens navn på tidspunktet for eventuell avskilting. Unntaket gjelder også dersom den som utfører reparasjons- og vedlikeholdsarbeid har rådighet over kjøretøy på leasingkontrakt, dersom det er tillatt i kontrakten. Unntaket gjelder ikke når eieren reparerer kjøretøy som blir omsatt i næringsøyemed.»

Du bør selv vurdere om du er kompetent til å utføre arbeide på egen bil. Vi anbefaler deg å ta en titt på vår YouTube-kanal for å se ulike instruksjonsfilmer på lignende jobber, eventuelt søk andre steder for å oppdatere din kompetanse.
Du kan også få kjøpt reparasjonshåndbøker hos oss. Se for øvrig hele forskriften her.