Matching Quality

Du trenger ikke lenger velge merkeverksted til service og reparasjoner for å opprettholde garantien på bilen. EUs Matching quality-direktiv åpner for fri bruk av andre kvalitetsreservedeler. Kjempepositivt for forbrukeren. Merkeverksteder har levd godt på sitt reparasjons- og leveransemonopol, og priset sine tjenester deretter. For å opprettholde sin posisjon har derfor uttrykk som "uoriginale" deler eller "piratdeler" flittig blitt brukt. De har skapt et bilde av at de eneste produktene som holder mål er merkenes egne produkter.

BEVISBYRDEN HOS FORHANDLEREN
Innføringen av Matching Quality medfører at reservedeler har like høy status som originale merkedeler. For forbrukeren har dette stor betydning. Konkurransen vil bli langt større og prisene på deler reduseres. Et annet og viktig poeng er at bevisbyrden vil ligge hos bilprodusenten og ikke hos forbrukeren. Dersom det oppstår feil på bilen i garantitiden er det forhandlerens ansvar å bevise at Matching Quality-delen ikke holder mål. Bilforhandleren kan altså ikke frasi seg dette ansvaret, slik som tilfellet ofte har vært.

70% TROR AT...
7 av 10 tror at det er bilprodusentene selv som lager originaldelene. Sannheten er at 4 av 5 deler på en ny bil, kommer fra uavhengige delprodusenter.

KONKURRANSETILSYNET OG FORBRUKEROMBUDET ER PÅ SAKEN
Fakta er at kun rundt 20 prosent av bilens deler lages av bilprodusenten. Resten lages av andre aktører – og er originaldeler uansett hvilket distribusjonsnettverk de selges gjennom. Bilprodusenten monterer delene til bilen din, og selger deretter reservedeler ofte merket med bilmerkets logo. Dette blir da feilaktig oppfattet som de eneste originale delene. En myte merkeforhandlere og verksteder har benyttet i markedsføring gjennom originalbegrepet. Nå er det ikke lenger lov å bruke originaldeler kun om disse delene.