Salgsbetingelsene

Publisert

Her kan du lese salgsbetingelsene som gjelder når du handler i vår nettbutikk på Bildeler.no.

Generelt
Følgende salgsbetingelser gjelder for alt av varer og tjenester fra www.bildeler.no til forbruker. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Er du under 18 år kan du bare handle på postoppkrav eller betale ved levering. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg. Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder.
Krav til skriftlighet stilt i disse salgsbetingelsene er oppfylt ved bruk av e-post, brev, sms og lignende.

Parter
Selger er: Norsk Bildelsenter AS (Bildeler.no) og vil videre benevnes "vi", "oss", "selger" eller «Bildeler.no». Vårt organisasjonsnummer er NO 958 911 157 MVA.
Hovedkontorets adresse: er Lierskogen Næringssenter, 3420 LIERSKOGEN. Telefonnummer 32 85 40 40.
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du, deg, din, ditt"

Bestilling
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende ut en ordrebekreftelse til deg på e-post adressen du har oppgitt. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss som du kan akseptere eller takke nei til. Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg. Hvis det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig grad fra Selger sin side, i annonser og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Selger ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Vi har mulighet til å gjøre endringer frem til varen sendes fra vårt lager. Dersom varen er sendt fra vårt lager må du benytte din angrerett om du ønsker å returnere produktet.

Betaling
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift. Som betalingsmiddel kan du velge blant de betalingsmetoder vi tilbyr i kjøpsprosessen. Vi tilbyr betaling med VISA, VIPPS, MasterCard og KLARNA. For å minimere risikoen for uautorisert adgang blir dine betalingskortopplysninger kryptert. Når vi har mottatt din bestilling, foretar vi en reservasjon på ditt betalingsmiddel for å sikre at det finnes tilstrekkelig med midler til å dekke kjøpesummen og fullføre transaksjonen. Hvis reservasjonen ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om eventuell kansellering.

Levering og forsinkelse
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktet(ene) i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Vi gir deg valget mellom å opprettholde ordren, fastsette ny leveringsdato eller kansellere ordren med tilbakebetaling av innbetalt beløp. Ved forsinket levering har kunde rett til heving av kjøp, og reservasjon av beløp på konto annulleres (et eventuelt forhåndsbetalt beløp skal tilbakebetales innen 14 dager). Undersøkelse av produktene - Etter mottagelse av produktet(ene), bør du, umiddelbart undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Reklamasjon
Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Selger kan kreve å få reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at det medfører urimelig kostnad. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes til oss skriftlig. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig lenger enn to år. Reklamasjon må rettes mot selger av det aktuelle produkt dvs. Bildeler.no. Ved en godkjent reklamasjon hvor produkt ikke skal omleveres, skal tilbakebetaling, inkludert fraktkostnader, skje innen 14 dager. Reklamasjonsfristen er 2 eller 5 år, ettersom produktets forventede levetid. Reklamasjon må skje senest to år etter at forbruker overtok produktet.

Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir selger beskjed om at du vil benytte angreretten, primært ved å benytte mottatt angrerettskjema, eller skriftlig per brev eller e-post med referanse til ordrenummer. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som når du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til selger innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Selger er forpliktet til å betale tilbake det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at selger mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for selger. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema (som ligger vedlagt på ordrebekreftelsen du fikk på e-post). Du kan også returnere i vår butikk på Lierskogen.
Kontakt vår Kundeservice på tlf. 32 85 40 40
Ved kjøp fra Bildeler kan varen returneres til vårt retursenter:
Norsk Bildelsenter AS
Lierskogen Næringssenter
3420 LIERSKOGEN
Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres eller varer som er skreddersydd spesielt for kunden.

Personopplysninger
Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.
Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
1. Du har samtykket i utleveringen
2. Når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg
3. I lovbestemte tilfeller
Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via e-post på post@bildeler.no

Utførsel
Hvis du har fast bopel utenfor Norden (midlertidig bosatt/ tjenestegjøring for Forsvaret i utenlandstjeneste eller liknende gjelder ikke), men har handlet varer hos oss på nett med levering i Norge, kan du få refundert merverdiavgift (minus gebyrer) ved påfølgende utførsel til ditt hjemland. Dette må skje innen 30 dager. For å kunne gjøre dette må ALLE punktene nedenfor være oppfylt.
1. Skjema RD-0032 må fylles ut i sin helhet med den faste utenlandske bostedsadresse (utenfor Norden). Skjemaet kan lastes ned her: Se skjema her
2. Skjema med tollvesenets attestasjon om varen innen 30 dager fra salgstidspunktet er fraktet ut av landet til Svalbard/Jan Mayen.
3. Norsk kontonummer må være påført slik at vi kan overføre pengene tilbake.
Minstesum på ordre er 500,- NOK. Det vil bli belastet et behandlingsgebyr på 10% av merverdiavgiftsbeløp per skjema, men minst 75,- NOK og maks 250,- NOK.
Skjema sendes til post@bildeler.no Alternativt via post til:
Norsk Bildelsenter AS
Lierskogen Næringssenter
3420 LIERSKOGEN

Salg til Jan Mayen/Svalbard
Ved salg med direkte levering til Jan Mayen/Svalbard, følg disse punktene:
Du som kunde sender etter bestilling en e-post til: post@bildeler.no og opplyser at du ønsker merverdiavgift (mva) tilbakeført. Merverdiavgift tilbakeføres på ditt Visa/Mastercard benyttet ved kjøp, eller din faktura/finansieringsavtale avkortes med samme beløp. Ordrenummer må medfølge. Tollskjema RD-0032 er ikke nødvendig.

Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn til Forbrukerrådet der du bor. Tvister i anledning betingelsene eller i forbindelse med handel på Bildeler.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Drammen tingrett som verneting ved eventuell behandling. Vår Trygg e-Handel sertifisering forplikter oss til å følge Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.