Har varer blitt skadet under frakt?

Om varen er skadet under transport, skal følgende gjøres innen 4 timer etter mottatt leveranse.

  • Mottaker anmerker skade på utleveringssted eller på sjåførens håndterminal/fraktbrev
  • Sikre dokumentasjon via foto (emballasje og varen).
  • Kontakt speditør
    • Postnord: Kontakt Postnord kundeservice straks på telefon 987 09 300 og få et referansenummer i saken.
    • Posten: Kontakt Posten Kundeservice straks på telefon 22 03 00 00 og få et referansenummer i saken.
  • Kontakt deretter vårt kundesenter via vårt kontaktskjema. Vårt kundesenter vil da behandle din sak og få ordnet ny vare kostnadsfritt tilsendt deg.

Følgende informasjon må være med:
• Bilder av skaden.
• Ordrenummer.
• Postnord referansenummer.

La gods og emballasje være intakt inntil saken er avklart.