Hvordan bytte dieselfilter?

Ett av servicepunktene på dieselbiler er bytte av dieselfilter. Hvordan det gjøres skal vi komme tilbake til.
Dieselfilteret sitter i motorrommet, gjerne plassert i nærheten av torpedoveggen som er inn mot kupeen. Filteret har 2 eller 4 slanger koblet til seg, og enkelte har også en kabel. Kabelen kan ha ulike funksjoner; enten så er de til et element som forvarmer dieselen, eller så er de til en sensor som føler på vannmengden, altså en vannsensor.
«Det skal jo ikke være vann i dieselen...?» tenker du kanskje. Og det er helt riktig. Men over tid er bilen innom gange mange forskjellige værsituasjoner. Kaldt om natten, varmt om dagen, minus 15 grader en dag og pluss 10 grader neste dag. Alt dette fører til at det kan dannes små vannpartikler i dieselsystemet – og disse vil vi ikke ha i motoren.

Diesel er lettere enn vann. Når vannet eventuelt kommer til dieselfilteret vil det altså legge seg på bunnen, og bli værende der. Skulle det bli for mye vann, vil altså vannsensoren gi beskjed om dette i dashboardet, og dieselfilteret må byttes.

Hvor ofte skal dieselfilteret byttes?

De fleste bilprodusenter sier at dieselfilteret skal byttes hvert andre år. Det er også noen som har hvert fjerde år og noen hvert år.
Det fins altså ikke noen generell fasit på hvor ofte dieselfilteret skal byttes, men det er heldigvis lett å finne ut av. Nemlig i bilens servicebok.
I bilens servicebok står det nemlig oppført alle serviceintervaller samt hvilke servicedeler som byttes på hvilke servicer.

Slik bytter du dieselfilter

Dieselfilter med slangekoblinger på filteret

Image

1

Koble av eventuell kontakt fra dieselfilteret og legg ledningen litt bort fra filteret, sånn at du unngår dieselsøl på kontaktpunktene.

2

Ta av slangene fra filteret. Noen dråper søl må påregnes, så vi anbefaler bruk av engangshansker.

3

Skru løst filteret fra holderen sin.

4

Monter nytt filter i holderen.

5

Monter slangene på nytt filter.

6

Sett i kontakten igjen.

Dieselfilter med gjenger og o-ring eller innsatsfilter

Image

1

Skru løst filteret. Det kan sitte godt fast. I tilfelle vil det være praktisk med en oljefilteravdrager. Noe søl må påregnes, så vi anbefaler bruk av engangshansker.

2

Sku ut filteret og ta av eventuell plugg i bunn dersom dette må flyttes over til nytt filter.

3

Smør inn o-ring(er) på nytt filter med et par dråper olje. Dette for å sikre god tetting mellom filter og brakett.

4

Dersom behov, monter plugg i bunn av filteret.

5

Monter filteret på plass og stram med ca 25 Nm, tilsvarende 2,5 kg kraft.

Vær obs!

Noen filter må luftes etter at de er montert. Disse bilene har en pumpe på braketten eller på slangen inn til filteret. Ta av slangen ut fra filteret og pump til det kommer diesel ut, før du monterer slangen på plass igjen.
På enkelte biler må filteret fylles med diesel før montering.
Vi anbefaler at du ser på våre videoer som viser bytte av dieselfilter for å se hvordan fremgangsmåten er på din bil.

Når du tar ut dieselfiteret vil det naturlig nok være fylt med diesel. Dette kan du tappe ut og helle i for eksempel en tom oljekanne.
Etter at du har byttet dieselfilter har du et gammelt dieselfilter liggende. Dette skal leveres som spesialavfall på ditt nærmeste avfallsmottak, sammen med skvetten med diesel fra punktet over.

Har du spørsmål til hvordan, hvor ofte eller andre ting rundt det å bytte dieselfilter? Ta kontakt med oss, så svarer vi gjerne på dine spørsmål.