Hvordan bytte endeledd?

Eier du en litt eldre bil, har du sikkert opplevd å få beskjed etter service eller en PKK (Periodisk Kjøretøykontroll / «EU-kontroll») at det er slakk i endeleddet.
Pust med magen; det går helt fint. Selve jobben med å bytte leddet er gjort på 30-60 minutter, og endeleddet koster fra et par hundre kroner og oppover.

Sånn bytter du endeledd

1

Jekk opp bilen på den siden du skal bytte endeledd, og sett bilen forsvarlig på støttebukk. Skru av hjulet.
Spray WD-40 eller en annen rustløser på mutrene til endeleddet og la dette godgjøre seg mens du finner fram og sjekker delen som skal byttes.

2

Løsne mutteren som er festet mot styrestaget. Her kan du bruke fastnøkkel, ofte er dette nok. Bruk eventuelt en forlenger (f.eks et jernrør) dersom mutteren sitter godt.

3

Hvordan endeleddet er festet i hjullagerhuset er litt forskjellig fra bilprodusent til bilprodusent. Som oftest finner man en mutter festet i kulen på endeleddet. Dersom mutteren har en låsesplint må denne tas ut først. Mange år med kjøring kan gjøre at denne sitter ganske godt. Det er mulig den løsner med rustløseren, alternativt må den bores ut.
Dersom det er en låsemutter vil du finne et mothold til unbrako eller tang.

4

Når mutrene er løsnet gir du et slag med en hammer mot punktet hvor kula i endeleddet går igjennom hullet i hjullagerhuset. Endeleddet vil da løsne.
Skru endeleddet av fra styrestaget.

5

Finn fram det nye endeleddet, og skru dette på styrestaget. Skru det inn sånn at det står på samme plass som det gamle, bruk mutteren som sitter fast som referansepunkt.
Skru endeleddet fast i hjullagerhuset med ny mutter.
Skru så fast mutteren som fester endeleddet til styrestaget.

6

Sett på hjulet og senk bilen.

På vår YouTube-kanal har over 1200 monteringsvideoer. Her finner du også en håndfull videoer som viser bytte av endeledd.

Vær obs!

OBS! Etter bytte av endeledd vil hjulvinkelen være tilnærmet lik som før bytte, men det er umulig å få dette 100% uten bruk av spesialutstyr.
Få derfor et verksted så snart som mulig til å utføre en firehjulskontroll for å sørge for at vinklene er innenfor bilens krav. Dette for å unngå skjevsliting av dekk og for å opprettholde best mulig veigrep.

Skulle du ha behov for hjelp eller veiledning, er du naturligvis velkommen til å ta kontakt med oss. Vi har ansatte med god kompetanse og interesse i bil, og hjelper deg gjerne.

Finn endeledd til din bil: