Hvordan bytte starter?

For å få start på bilen er man avhengig av at flere ting spiller på lag. Drivstoff skal føres til sylinderne, strøm skal gå til pluggene, signaler hit og dit skal stemme og motoren må gå rundt.
Og det er på det siste punktet at starteren, eller startmotoren kommer inn i bildet.

Du har kanskje sett det på gamle filmer, at man brukte en sveiv foran i grillen for å få start på bilene før i tiden. Det er denne oppgaven starteren har tatt over.
Starteren er en komponent som har som eneste jobb å dra svinghjulet rundt, sånn at stemplene i motoren går opp og ned, og dermed skaper trykk til å antenne drivstoffet.

Dessverre er det ikke alle startere som varer evig, og eneste løsning vil da være å bytte den.

Sånn bytter du starter

Man kan kanskje tenke seg til at jobben med å bytte starter er kronglete og vanskelig. Men sannheten er at det er en plass mellom lett til middels vanskelig jobb. Alt avhenger av hvor mye som er montert rundt den.
Det grunnleggende er riktignok likt på de aller fleste biler.

Sånn går du fram:

1

Ta av batteriets minuspol.

2

Lokaliser starteren. Den sitter plassert mellom motoren og girkassen, på noen biler kommer man best til fra undersiden.

3

Løsne ledninger, både hovedstrømkabel og eventuel signalkabel.

4

Skru ut boltene til starteren. De sitter ofte festet med 2 eller 3 bolter.

5

Dra starteren rett ut, før den kan tas ut av bilen.

6

Monter ny starter. Fest den først med en av boltene, skru inn denne for hånd.

7

Fest boltene skikkelig, dra til sånn at boltene sitter skikkelig.

8

Fest ledningene du tidligere tok av.

9

Sett på batteriets minuspol igjen.

På vår YouTube-kanal finner du flere videoer som viser hvordan bytter starter. Du er også velkommen til å ta kontakt med oss hvis du trenger tips og råd.

Finn starter til din bil: