Hvordan sjekke om dynamoen er ødelagt

Se for deg følgende scenario:
Bilen har gått tom for strøm. Du låner naboens bil og får startet med hjelp av startkabler. Du kjører deg en liten tur med bilen i håp om å få ladet opp batteriet. Men neste gang du forsøker å starte er bilen like problematisk å starte.

Hvordan kan du finne ut hva som er galt?
I noen tilfeller kan det være batteriet som er synderen. Les mer om hvordan du vedlikeholder bilbatteriet og eventuelt bytter det. Stikk gjerne innom vår YouTube-kanal for å lære mer!

Hvis du finner ut at batteriet er i orden, kan det være at det er dynamoen som trenger utskiftning.
Dynamoen er en sentral del av det elektriske systemet, og lader bilbatteriet med strøm fra motoren. Når den ryker blir det dermed vanskelig å få strøm i bilen. Bilbatteriet lades av dynamoen mens bilen er i gang. Hvis bilbatteriet lades ut raskt, kan det være du trenger en ny dynamo.

Slik sjekker du om det er dynamoen som er feilkilde

1

Lad batteriet helt opp. (Avhengig av lader kan dette ta fra 12-24 timer.)

2

Kontroller at bilens ladelampe lyser ved kun tenning påslått (motor ikke i gang) og slukker når motoren starter.

3

Kontroller lading med et voltmeter mellom batteriets poler, mens motoren går. Slå av alt som forbruker strøm i bilen. Ladespenningen bør ligge mellom 14,2 og 14,6V på tomgang.

4

Slå på forbrukere (bilens lys, kupevifte, varmetråder etc.), hold bilens turtall stabilt på omtrent 2000 omdreininger, og mål ladespenningen på nytt. Den skal fortsatt være mellom 14,2 og 14,6V.

Dersom ladespenningen ikke er tilfredsstillende, gjør videre undersøkelser:

5

Kontroller bilens sikringer. Vær oppmerksom på at det kan være flere sikringsbokser, avhengig av bilmodell. OBS! Styrekretsen er ikke alltid avtegnet i sikringsoversikten. Kontroller derfor samtlige sikringer nøye.

Dersom andre komponenter i bilen ikke virker, er dette et hint til hvor du kan lete. Se også etter tegn til varmegang og misfarging.

6

Sjekk batteripolene for korrosjon og rengjør eventuelt disse nøye.

7

Sjekk batteriets og dynamoens plusskabler for brudd eller korrosjon.

8

Sjekk batteriets, dynamoens og motorens minuskabler og jordingspunkter (fester mot bilens karosseri) for brudd eller korrosjon.

9

For å avdekke om det er det styrende signalet fra bilen som mangler, kan man øke motorens turtall for å tvinge frem lading. Dersom motorturtallet passerer 3500 omdreininger, vil de fleste dynamoers magnetfelt under normale omstendigheter føre til at de begynner å lade av seg selv.

Har du gått igjennom alle punktene over og dynamoen leverer fortsatt ikke strøm? Da er neste steg å bytte dynamo.
Vi tilbyr dynamo til de fleste bilmodeller, legg inn registreringsnummer for å finne dynamo til din bil!
Skulle du ellers trenge tips eller råd, er du naturligvis velkommen til å ta kontakt med oss!

Behov for ny dynamo? Det finner du her: