Kvalitet og garanti

Slitedeler med krav til kvalitet

Vi har et bredt sortiment av slitedeler til de fleste bilmerker. Når vi velger nye leverandører, stiller vi alltid høye krav til både kvalitet og tilgjengelighet. I dag samarbeider vi med flere av de største produsentene i verden, som forsyner såvel originalmarkedet som det frie ettermarkedet. Samtlige deler har gjennomgått vår strenge kvalitetskontroll. Selskapet har gjennom mange års praktisk erfaring, testing på eget karosseri-/mekanisk verksted og videresalg, lykkes i å bygge opp et nettverk av kostnadseffektive produsenter og leverandører.

Garanti

Garanti gis av produsent, distributør eller forhandler og gjelder alle feil på produktet som ikke er utøvet av bruker med vilje eller uaktsomhet. Norge har et av de strengeste og mest omfattende lovverk rundt salg til forbruker i verden. Når lovverket er omfattende, så påløper det også en del plikter og formkrav begge parter må forholde seg til. Lover som omhandler forbrukerkjøp er blant annet kjøpsloven, angrefristloven og markedsføringsloven. Se www.lovdata.no for lovtekster.