Poleringsputer

Viser 1 av 2 sider

Det er kombinasjonen av poleringspute og poleringsmiddel som avgjør poleringseffekten. En hard pute gir større effekt enn en myk (mer «cut»). På samme måte gir en myk pute (mindre «cut») en finere finish.

Valg av poleringspute er derfor avhengig av oppgaven: Ripefjerning og gammel lakk krever hardere innsats enn bare for å toppe opp glansen på en nyere bil.

Hvilken poleringspute som gir best resultat på din lakk, er også avhengig av lakktypen: Noen biler har myk lakk (ofte asiatiske) – da lønner det seg med en myk pute. Andre lakker kan være harde (ofte tyske), og da må en gjerne også velge en hardere poleringspute.