Støttebukk

Skal du skifte olje, bremser eller eksospotte? Uansett operasjon: Om du skal bevege deg under bilen, må du ALDRI gjøre det mens den står bare på en jekk. Det gjelder spesielt de medfølgende originaljekkene, men også vanlige garasjejekker.

Du trenger en eller flere støttebukker for å kunne arbeide sikkert under bilen. Jekker du opp bare halve bilen, vil det kunne holde med to. Men dersom du virkelig skal komme godt til på bilens underside, er det beste å jekke den helt opp – og bruke fire støttebukker.

Når du velger støttebukk, er det i grunnen bare én ting å ta stilling til: Hvor stor belastning skal den tåle? Tenk da på om det også kan være aktuelt å bruke bukkene til andre formål – for eksempel som støtter for båten under vårpussen.