Oljenivåsensor

Viser 1 av 3 sider

Vi anbefaler alle bileiere å peile motoroljen jevnlig da det ofte er litt sent å først etterfylle olje når oljelampen lyser rødt i bilens dashboard.

Mistenker du at oljenivåsensoren er defekt, anbefaler vi sterkt å bytte denne. Hvis den ikke varsler deg om uhellet først skulle være ute i form av en større lekkasje, er dette enda mer kritisk.


Du finner rett del ved å taste inn ditt skiltnummer.