Støtdemper

Viser 1 av 93 sider

Fungerende støtdempere er avgjørende for din sikkerhet og godt veigrep! Hos bildeler.no får du kvalitetsdempere fra Sachs og NK - kun det beste er godt nok.

Bildeler.no anbefaler å alltid bytte hjulopphengssdeler parvis, slik at bilens kjøreegenskaper ikke endres under krevende kjøreforhold eller kritiske manøvre. Du vil merke stor forskjell på bilens kjørekomfort/-egenskaper, ved å bytte ut defekte støtdempere. Skifter du i tillegg fjærene, vil du oppleve en "nybilfølelse"!

Støtdempere - avgjørende for sikkerhet og godt veigrep!
Sammen med dekk, fjærer og bremser er støtdemperne noe av det viktigste for trafikksikkerheten. Støtdemperne er helt avgjørende for styring, bremsing og veigrep. De stabiliserer også fjæringen og bilens vekt på dekkene. Støtdemperen demper bevegelsene i avfjæringen, holder hjulene mot veien, stabiliserer bilens karosseri og sørger for komfort. Støtdemperen utfører gjennomsnittlig 1.200 arbeidsoperasjoner for hver kilometer du kjører, og skal sjekkes hver 20.000 km. Hvert år gjennomføres frivillige støtdempertester av tusenvis av personbiler med nedslående resultat. Så mye som hver tredje bil kjører med nedslitte støtdempere.

Klarer ikke en bråbremsing!
Det er først ved uventede situasjoner at bilføreren oppdager ekstrem endring av bilens kjøreegenskaper. En rask unnamanøver eller bråmbremsing med slitte støtdempere kan ende katastrofalt. Problemet er at bilens støtdempere slites gradvis - nesten umerkelig. Ved ferielastet
bil eller tungt lastet bil, forsterkes problemet dramatisk.

Slitte støtdempere kan føre til:
* Dekkene får redusert kontakt med underlaget
* Dårligere styring
* Dårligere veigrep ved svingkjøring og unnamanøver.
* Nedsatt friksjon ved kjøring på glatt veibane.
* Lengre bremsestrekning under alle forhold.
* Større dekkslitasje.
* Større fare for vannplaning.
* Dårligere sikt fordi hovedlysene vipper opp og ned på ujevn vei.
* Blender lettere motgående trafikk.
* Dekk, hjullagre, universalledd, hjuloppheng og girkasse slites hurtigere.
* Bilsyke forsterkes.

Ingen hjelp i nye dekk!
Det er en god tommelfingerregel å sjekke støtdemperne samtidig med at du skifter dekk på bilen. Dårlige støtdempere kan sammenliknes med å kjøre med nedslitte dekk. Normal levetid er ofte ganske lik for dekk og støtdempere, og gode støtdempere er første bud for sikkert veigrep. Sjekk uansett støtdemperne hver 20.000 km.

NB! Det er svært viktig å bytte fjærbeinslager ved skifte av støtdempere. Jobben er den samme og delen er ikke dyr. Disse er ofte defekte og bør byttes.