Vindusviskerarm avdrager

Det er alltid kjekt å ha passende verktøy tilgjengelig som gjør jobben enklere. Det synes i hvert fall vi!

Skal du løsne vindusviskerarmer, kommer en avdrager godt med. Du unngår også risiko for å ødelegge viskerarmen eller karosseriet.

Her er noen tilfeller der en avdrager kommer godt med:

- Skifte av vindusviskerblad: Når du skal bytte ut slitte vindusviskerblad, kan det hende du må fjerne vindusviskerarmen for å få tilgang til bladene. Noen ganger kan dette gjøres uten en avdrager, men i noen tilfeller kan det være vanskelig å fjerne armen uten å skade den eller viskermotoren. En vindusviskerarmavdrager gjør jobben enklere og reduserer risikoen for skade.

- Skifte av av vindusviskermotoren: Hvis viskermotoren ikke fungerer som den skal, kan det være nødvendig å fjerne vindusviskerarmen for å komme til motoren og erstatte denne.

- Lakkering eller reparasjon av karosseriet: Hvis du skal lakkere eller reparere karosseriet, kan det hende du må fjerne vindusviskerarmene for å få tilgang til de stedene som ligger under.