Sensor, kamakselposisjon

Viser 1 av 10 sider

En sensor for kamakselposisjon (også kjent som kamakselføler eller kamposisjonssensor) er en viktig komponent i moderne biler som fungerer som en del av bilens motorstyring. Denne sensoren overvåker kamakselens posisjon og hastighet, noe som bidrar til å optimalisere motorens ytelse, drivstofforbruk og utslipp.

Kamakselposisjonssensoren arbeider sammen med veivakselposisjonssensoren for å styre tenningen for bilens motor. Ved å samle informasjon om kamakselens posisjon, hjelper sensoren motorens kontrollmodul (ECU) med å justere tenningspunktet og drivstoffinnsprøytningen for hver sylinder.

En feil i kamakselposisjonssensoren kan føre til at motoren går dårlig, ikke starter, eller gir redusert drivstoffeffektivitet. Det kan også føre til at bilens motorlampe lyser. Vi anbefaler alltid en diagnose for å avdekke om det faktisk er sensoren for kamakselposisjon som er feilen.

Du finner riktig posisjonssensor for kamaksel til din bil ved å taste inn ditt skiltnummer.