Forstilling/bakstilling

Viser 3 av 767 sider

Delene i forstillingen og bakstillingen er med på å avgjøre kjøreegenskapene til bilen din. En rusten bærebru kan være kritisk. Og foringene som sitter i kontaktpunktene til alle delene i forstilling og bakstilling er å regne som slitedeler.

Kjenner du slakk når du jekker opp bilen og kjenner på hjulet? Eller hører du merkelige klunkelyder fra understellet? Da er det et godt tips å sjekke forstilling og bakstilling litt ekstra nøye.

Hvilke deler du trenger til forstillingen og bakstillingen i din bil, er selvsagt avhengig av hvilken utgave du har. Bruk derfor vårt søk på registreringsnummer for å finne de riktige delene til forstilling og bakstilling til akkurat din bil.